behandelprincipe: kort als dat kan, langer als dat nodig is.

Gedurende de 25 jaar, dat ik in de geestelijke gezondheidszorg werk, zagen heel wat  theorieën over het menselijk functioneren het daglicht. Nieuwe behandelmethoden kwamen, bleven of raakten op de achtergrond.

In mijn ogen is de kern van psychotherapie het -samen met de cliënt- onderzoeken waardoor zijn/haar leven stagneert en na gaan wat er nodig is om het bestaan weer “vlot te trekken” en zijn oude glans te geven.

Ieder mens heeft sterke eigenschappen, waarmee hij/zij de draad vervolgens zelf weer kan oppakken, vanuit de opgedane inzichten en met de nieuw geleerde vaardigheden.

Gedurende de behandeling zie ik de cliënt als ervaringsdeskundige over zichzelf. Niemand weet beter wat het steeds terugkerende struikelblok is, -wat er al allemaal werd geprobeerd en -waaraan iemand echt iets heeft gehad.

De rol van therapeut zie ik als die van een deskundige, die kan aanreiken wat men nu over het functioneren van de menselijke geest denkt te weten en welke behandelmethoden voor handen zijn.

Ik kan adviseren welke boeken of folders lezenswaardig zijn en samen kunnen we uitproberen van welke behandeltechnieken de cliënt het meeste profijt heeft.

De behandelmethode berust –met vele uitstapjes- op cognitieve gedragstherapie schematherapie. Ik heb een Big-registratie als psychotherapeut en als arts.

Doordat ik arts ben kan ik desgewenst ook adviseren in medicijngebruik en medicatie voorschrijven.


U kunt vrijblijvend contact opnemen met Eldek:

Els Dekker arts/psychotherapeut

telefoon: 0629068629

U kunt een email sturen

KvK: 34358866

BIG: 99020590601/69020590616