Ik heb met alle verzekeraars (niet CZ) een contract. De verzekeraars vergoeden de kosten van psychotherapie vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. U hoeft daarvoor niks te doen.

Sinds 2022 werken we in de GGZ met het Zorgprestatiemodel. De tarieven worden bepaald door de duur van een face to face contact. In mijn geval reserveer ik meestal 60 minuten voor een sessie. Volgens de NZa is het maximale tarief voor een gewone sessie van 60 minuten 142,87 euro.

Dit heet een behandelconsult. De verzekeraars keren mij tussen 80%- 90% van dit bedrag uit.

1 of 2 keer per jaar zal ik een diagnostiekconsult declareren meestal rond de intake. Het maximale tarief voor een diagnostisch consult van 60 min is 162,35 euro. Ook hier weer zal de verzekeraar mij 80%-90% vergoeden.

eigen risico: iedereen heeft een eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste € 385 (of soms meer), die u aan zorgkosten maakt (algemeen en GGZ) zelf moet betalen.

Zelf betalen: U kunt de behandeling zelf betalen. U betaald dan 100% van de tarieven zoals deze vastgesteld zijn door de NZa.

No-show: Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de cliënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Het is altijd mogelijk om per situatie te bespreken wat de beste handelswijze is.

Klachten: Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling. In dat geval is het het beste dit zo snel mogelijk te laten weten. We kunnen het dan bespreken en kijken wat er mis is gegaan en of we er samen uit kunnen komen. Soms kan het helpen om iemand mee te nemen of een bemiddelaar te vragen om mee te kijken. Als dit niet tot een oplossing leidt dan kunt u ook gebruik maken van de klachtencommissie van 1nP of die van de LVVP: https://lvvp.info/over/wet-en-regelgeving/wkkgz/de-lvvp-klachten-en-geschillenregeling .


U kunt vrijblijvend contact opnemen met Eldek:

Els Dekker arts/psychotherapeut

telefoon: 0629068629

U kunt een email sturen

KvK: 34358866

BIG: 99020590601/69020590616