Steeds weer valt me op welke meerwaarde een groep voor de groepsleden heeft boven een individuele behandeling. Men wisselt ervaringen uit, geeft elkaar tips, biedt elkaar steun. Maar als groep in zijn geheel wordt men ook gestimuleerd om als het ware te durven veranderen.

Ook voor de behandelaars heeft het doen van groepen een meerwaarde: van groepen krijg je energie, samen een groep leiden is een prettige manier om in elkaars “keuken” te kijken en elkaar feedback te geven.

Een speciaal aandachtsgebied, dat als een rode draad door mijn carrière heenloopt, is het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van een groepsaanbod voor bepaalde cliënten. (angstgroep, depressiegroep,schema-therapiegroep, ouderen, rouw et cetera)


U kunt vrijblijvend contact opnemen met Eldek:

Els Dekker arts/psychotherapeut

telefoon: 0629068629

U kunt een email sturen

KvK: 34358866

BIG: 99020590601/69020590616