De samenwerking tussen huisarts en GGZ professional (cursus voor RINO Noord Holland) Ook op maat!

Met de invoering van de nieuwe Zorgwet is veel aan het veranderen. Steeds vaker bestaat er een vaste samenwerking tussen huisarts en een professional vanuit de GGZ: een eerstelijns psycholoog, SPV-er, GGZ-psycholoog of vrijgevestigde psychotherapeut. Hoe kan deze samenwerking zo optimaal mogelijk verlopen? Wat verwacht je van elkaar zowel inhoudelijk als eromheen (verwijzing, rapportage)?

doelgroep

Vrijwel alle huisartsen werken min of meer nauw samen met een vaste professional uit de GGZ. Voor deze samenwerkende tweetallen is deze cursus bedoeld.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de cursisten zich meer bewust van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. De cursist realiseert zich in wat voor soort praktijk hij of zij werkt en wat nog hiaten in de sociale kaart zijn. Zij beseft wat de samenwerking leuk maakt en welke waarde het voor de patiënt kan hebben. Zij weet welke patiënten bij uitstek kunnen profiteren van een vooraf bepaalde rolverdeling tussen beide disciplines.


U kunt vrijblijvend contact opnemen met Eldek:

Els Dekker arts/psychotherapeut

telefoon: 0629068629

U kunt een email sturen

KvK: 34358866

BIG: 99020590601/69020590616